راهنمای Cisco AnyConnect در Mac OS X (روش دوم)

توصیه می شود به جای این روش، از راه آسان تر NextVPN که شامل پروتکل Cisco نیز می باشد، استفاده کنید.

۱- ابتدا ترمینال را باز کرده و homebrew را با دستور زیر نصب کنید. (اطلاعات بیشتر در مورد homebrew)

ruby -e "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/master/install)"

۲- سپس نرم افزار openconnect را با دستورهای زیر نصب کنید:

sudo brew update 
sudo brew install openconnect

۳- برای اتصال به سرور دستور زیر را تایپ کنید:

openconnect -u username us.cisadd2.com

۴- به جای username، نام کاربری و به جای us2.cisadd2.com آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

توجه: لیست سرورهای Cisco AnyConnect

۵- موقع درخواست، password خود را وارد کنید.