اکانت تست Open VPN

مشخصات اکانت:

Username: vpnmakers
Password: openvpn

توجه: حداکثر زمان مجاز اتصال به این اکانت ۱۵ دقیقه در طول شبانه روز می باشد.

آموزش اتصال

توجه: در آموزش های فوق فایل تنظیمات برای تست متفاوت بوده و باید آن ها را از لینک های زیر دریافت کنید.

دریافت فایل تنظیمات تست UDP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP
دریافت فایل تنظیمات تست TCP +  Proxy